Policjanci ruchu drogowego przeszkoleni - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Policjanci ruchu drogowego przeszkoleni

Data publikacji 09.11.2021

Zakończyła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego dla policjantów ruchu drogowego o oznaczeniu kodowym RDo-1/21.

W ramach kursu swoje umiejętności doskonaliło dwudziestu funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego. Policjanci z kilkunastu jednostek Policji naszego kraju odbyli szkolenie, w trakcie którego wykonywali  zadania związane z realizacją czynności na miejscu zdarzenia drogowego, po raz pierwszy przy użyciu samochodu specjalistycznego APRD oraz przenośnego urządzenia do laserowego pomiaru punktów w przestrzeni (tachimetru), pozyskanych dzięki projektowi ,,Bezpieczniej na drogach – Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji”. Kształcili również umiejętności w zakresie oględzin pojazdu jednośladowego, wielośladowego jak również zabezpieczenia śladów kryminalistycznych na miejscu wypadku. Ponadto policjanci podnosili umiejętności praktyczne z zakresu posługiwania się bronią palną w wybranych sytuacjach oraz udzielania pierwszej pomocy. Program kursu obejmował także zagadnienia związane z wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji oraz  tematyką realizowania podstawowych czynności w postępowaniu administracyjnym.

W ostatnim dniu uczestnicy odebrali świadectwa ukończenia kursu, a kolejnym  etapem ich szkolenia będzie kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część  szczególna.