Policjanci w obiektywie kamery - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Policjanci w obiektywie kamery

Data publikacji 15.11.2021

W dniach od 2 do 10 listopada 2021 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego w zakresie współpracy z przedstawicielami mediów (DWM-1/21).

W czasie kursu 12 policjantów z Komend Wojewódzkich Policji w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu doskonaliło swoje umiejętności z zakresu właściwej komunikacji ze społeczeństwem za pośrednictwem środków masowego przekazu. Podczas siedmiodniowego kursu zorganizowanego w formie warsztatów funkcjonariusze poznali m.in. praktyczne aspekty współpracy z prasą i redakcjami telewizyjnymi oraz zagadnienia związane z tematyką public relations. Podczas warsztatów policjanci doskonalili techniki autoprezentacji oraz wystąpień publicznych, także tych przed kamerą. W trakcie zajęć z psychologami policyjnymi omawiano również sposoby radzenia sobie ze stresem pojawiającym się w trakcie udzielania informacji dziennikarzom.

Intensywne warsztatowe zajęcia prowadzili: mł. asp. Anna Wilczyńska i sierż. szt. Paweł Kozdra z Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Katowicach.

Wszyscy policjanci zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym i w ostatnim dniu odebrali świadectwa jego ukończenia.