Aktualności

Wystawa pt. Ruchu Oporu w KL Auschwitz

Data publikacji 23.11.2021

Pomimo trwającej pandemii Szkoła Policji w Katowicach, mając na uwadze podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu, dzięki współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, prezentuje kolejną objazdową wystawę pt. Ruch Oporu w KL Auschwitz.

Przedmiotowa wystawa jest trzecią prezentowaną na terenie szkoły. Poprzednie ekspozycje nosiły następujące tytuły: Doświadczenie Auschwitz w Sztuce Byłych Więźniów oraz Kobiety w KL Auschwitz. Oficjalne otwarcie wystawy przez Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Katowicach  insp. dr Gabrielę Sochę nastąpiło w dniu 19 listopada b.r.

Obecnie organizowane są również seminaria z cyklu: „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska”. 

Wystawa „Ruch Oporu w KL Auschwitz” prezentuje dzieje ruchu oporu więźniów w KL Auschwitz, który zrodził się z potrzeby ratowania życia człowieka.

27 plansz przedstawia: organizacje konspiracyjne powstałe w KL Auschwitz od jesieni 1940 roku do lata 1944, indywidualne formy oporu, represje wobec obozowej organizacji konspiracyjnej, ucieczki więźniów z obozu, plan zbrojnego powstania w KL Auschwitz oraz bunty więźniów, dokumentowanie zbrodni przez więźniów poprzez tworzenie i ukrywanie materiałów na terenie obozu oraz wysyłanie ich poza obóz, przykłady sposobów ukrywania i przenoszenia nielegalnej korespondencji oraz wysyłania nielegalnych grypsów poza obóz, a także przyobozowy ruch oporu w akcji niesienia pomocy i sylwetki kilkorga spośród setek Polaków niosących pomoc więźniom KL Auschwitz.

Tematyka wystawy opierająca się na niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi jest bardzo istotna również z punktu widzenia szkolenia policyjnego, gdyż policjant przez całą swoją służbę niesie pomoc nawet z narażeniem swojego życia i zdrowia. Dlatego też tak ważnym elementem kształcenia młodych policjantów są tego typu inicjatywy.

Wystawa będzie eksponowana w czytelni biblioteki szkoły do dnia 9 grudnia 2021 r. Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy do jej zwiedzania.

  • Plakat z wystawy „Ruch Oporu w KL Auschwitz”
  • Plansze - Wystawa „Ruch Oporu w KL Auschwitz”
  • Plansze - Wystawa „Ruch Oporu w KL Auschwitz”
  • Plansze - Wystawa „Ruch Oporu w KL Auschwitz”
  • Zastępca Komendanta, wykładowcy i słuchacze Szkoły Policji w Katowicach na wystawie „Ruch Oporu w KL Auschwitz”
Powrót na górę strony