Oskarżyciele publiczni przeszkoleni - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Oskarżyciele publiczni przeszkoleni

Data publikacji 29.11.2021

W dniach 15-26 listopada 2021 r. odbyła się kolejna w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia Osk.P.-3/21.

W trwających dwa tygodnie zajęciach brało udział 16 funkcjonariuszy z garnizonów: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego. W trakcie szkolenia szczegółowo omówiono zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów części ogólnej prawa wykroczeń wraz z procedurą prowadzenia czynności wyjaśniających oraz udziałem oskarżyciela publicznego w postępowaniu sądowym. Ponadto zwrócono szczególną uwagę na pojawiające się rozbieżności w interpretacji przepisów prawa.

Dzięki porozumieniu pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie część zajęć praktycznych związanych z udziałem oskarżyciela publicznego w postępowaniu sądowym została zrealizowana pod wnikliwym okiem sędziego oraz prokuratora. Jednym z istotnych zagadnień poruszonych w trakcie zajęć było przeprowadzenie symulacji rozprawy sądowej wraz z wygłaszaniem mów oskarżycielskich. Wszyscy uczestnicy zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.