Zapobieganie przestępstwom - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zapobieganie przestępstwom

Data publikacji 17.12.2021

W dniach 13-17 grudnia 2021 r. w naszej szkole został przeprowadzony kurs specjalistyczny w zakresie zapobiegania przestępstwom związanym z podatkami pośrednimi i ich zwalczania.

W trakcie tygodniowego szkolenia swe umiejętności doskonaliło 20 policjantów z Komend Wojewódzkich Policji w Katowicach, Krakowie, Kielcach, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Lublinie. Policjanci poszerzyli wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie mechanizmów funkcjonowania podatku VAT i akcyzowego oraz sposobów ich wykorzystania do procederów przestępczych. Zdobyli również praktyczne wskazówki w zakresie wykorzystania zapisów kodeksu karnoskarbowego oraz kodeksu spółek handlowych w ich codziennej służbie.

Wszyscy uczestnicy zakończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym.