Dyżurni ukończyli kurs - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Dyżurni ukończyli kurs

Data publikacji 20.12.2021

W okresie od 22 listopada do 17 grudnia br. w Szkole Policji w Katowicach trwała kolejna edycja kursu specjalistycznego dla służb dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji (KSDyż-3/21). W trakcie kursu swoje umiejętności doskonaliło siedemnastu doświadczonych dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji.

Podczas kursu słuchacze przyswajali wiedzę między innymi z zakresu wykorzystania przez służbę dyżurną systemów teleinformatycznych czy urządzeń technicznych będących na stanowisku kierowania. Ponadto, w ramach ćwiczeń praktycznych, policjanci mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności związanych z reagowaniem na zgłoszone zdarzenia, inicjowaniem działań po przyjęciu zgłoszenia, a także bieżącym kierowaniem będącymi w ich dyspozycji siłami i środkami Policji wykorzystując do tego sale symulacyjne stanowiska kierowania jednostką Policji, znajdujące się w Szkole Policji w Katowicach.

W trakcie kursu często nawiązywano do zasad etyki zawodowej policjanta, praw człowieka, poszanowania godności ofiar przestępstw, a także działań antykorupcyjnych.

W ostatnim dniu funkcjonariusze odebrali świadectwa ukończenia kursu i wrócili do swoich jednostek, gdzie wykorzystają nabytą wiedzę i umiejętności w codziennej służbie.