Zakończenie kursu Post.A-2/21 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu Post.A-2/21

Data publikacji 20.12.2021

W dniu 17 grudnia 2021 r. zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnych o oznaczeniu kodowym Post.A-2/21.

W okresie od 13 do 17 grudnia 2021 r. odbył się kurs specjalistyczny dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnych. W trakcie kursu swoją wiedzę i  umiejętności doskonaliło 18 słuchaczy - pracowników Policji i funkcjonariuszy z garnizonu dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Szkolenie obejmowało tematykę przebiegu postępowania administracyjnego, m.in. uprawnienia i obowiązki stron, sposoby ich reprezentowania, sposoby doręczania pism, wezwania, obliczanie terminów, przesłanki wszczęcia, zawieszenia, umorzenia postepowania administracyjnego. Ponadto wymagane elementy decyzji administracyjnej, jej uchylenie i zmiany.

Słuchacze doskonalili także umiejętności praktyczne z zakresu dokumentowania czynności dowodowych, w tym przesłuchań świadków i stron postępowania administracyjnego, sporządzania postanowień oraz decyzji administracyjnych. 

Wszyscy słuchacze ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym.