Aktualności

Wideokonferencja pt. „Agenda ONZ – udział kobiet na misjach zagranicznych”

Data publikacji 20.12.2021

W dniu 17 grudnia 2021 r. w Szkole Policji w Katowicach w ramach Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021 odbyło się szkolenie dla słuchaczek szkolenia zawodowego podstawowego w formie wideokonferencji pt. „Agenda ONZ – udział kobiet na misjach zagranicznych”.

W konferencji udział wzięli: insp. dr Gabriela Socha – Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, nadkom. Marcin Sędek – Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka (koordynator szkolenia), podkom. Arkadiusz Bednarz – przedstawiciel Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, mł. insp. Hanna Kowalewicz – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka, podkom. Zofia Górka – psycholog Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Przytaczając wyniki wywiadu przeprowadzonego z wielokrotnym uczestnikiem misji międzynarodowych
st. sierż. Arturem Walczukiem, jego spostrzeżeń na temat profesjonalizmu kobiet oraz opinii dotyczącej współpracy na misjach na linii kobiety – mężczyżni, Pani Komendant insp. dr Gabriela Socha zwróciła uwagę,
iż „kompetencje nie posiadają płci”.

Podkom. Arkadiusz Bednarz omówił procedurę aplikowania na misje zagraniczne – rodzaje misji, wymogi dla kandydatów do Jednostek Specjalnych Polskiej Policji, etapy kwalifikacji do JSPP, wymogi dla ekspertów policyjnych a także kwestie związane z równowagą narodowościową i równowagą płci na misjach zagranicznych.

Mł. insp. Hanna Kowalewicz, uczestniczka czterech misji w Kosowie z ramienia ONZ, przedstawiła swoje doświadczenia oraz praktyczne aspekty wyjazdów kobiet na misje. Podniosła również temat niskiej liczebności kobiet na misjach zagranicznych i przyczyn tego stanu rzeczy oraz podkreśliła potrzebę ich udziału na misjach zagranicznych, zwłaszcza w kontekście realizacji pomocy kobietom i dzieciom w rejonach konfliktów a także na stanowiskach eksperckich.

Podkom. Zofia Górka zreferowała psychologiczne aspekty służby na misjach zagranicznych, w tym trudności związane z pobytem na misji oraz podzieliła się swoim własnym doświadczeniem z XVII Rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. 

Konferencję podsumowała insp. dr Gabriela Socha polecając uwadze słuchaczek tę niezbyt powszechną wśród kobiet możliwość rozwoju zawodowego oraz wyrażając nadzieję, że przedstawienie tematu kobiet na misjach w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego okaże się pomocne dla ich przyszłych wyborów dotyczących służby w Policji polskiej.

Uczestnicy konferencji wyrazili chęć udziału w kolejnych spotkaniach w ramach propagowania obecności kobiet na misjach zagranicznych Jednostek Specjalnych Polskiej Policji.

 • Słuchaczki w sali konferencyjnej podczas wideokonferencji pt. „Agenda ONZ – udział kobiet na misjach zagranicznych”.
 • Słuchaczki oraz wykładowca i Zastępca Komendanta Szkoły w sali konferencyjnej Szkoły Policji w Katowicach podczas wideokonferencji pt. „Agenda ONZ – udział kobiet na misjach zagranicznych”.
 • Słuchaczki w sali konferencyjnej Szkoły Policji w Katowicach podczas wideokonferencji pt. „Agenda ONZ – udział kobiet na misjach zagranicznych”.
 • Slajd - Rodzaje Misji - z wideokonferencji pt. „Agenda ONZ – udział kobiet na misjach zagranicznych”.
 • Z-ca Komendanta i wykładowca Szkoły Policji w Katowicach w sali konferencyjnej podczas wideokonferencji pt. „Agenda ONZ – udział kobiet na misjach zagranicznych”.
 • Zastępca Komendanta , wykładowca oraz słuchaczki Szkoły Policji w Katowicach w sali konferencyjnej podczas wideokonferencji pt. „Agenda ONZ – udział kobiet na misjach zagranicznych”.
 • Zastępca Komendanta i wykładowca Szkoły Policji w Katowicach w sali konferencyjnej podczas wideokonferencji pt. „Agenda ONZ – udział kobiet na misjach zagranicznych”.
 • Slajd z wideokonferencji pt. „Agenda ONZ – udział kobiet na misjach zagranicznych”.
 • Slajd z wideokonferencji pt. „Agenda ONZ – udział kobiet na misjach zagranicznych”.
 • Zastępca Komendanta i wykładowca Szkoły Policji w Katowicach w sali konferencyjnej podczas wideokonferencji pt. „Agenda ONZ – udział kobiet na misjach zagranicznych”.
 • Zastępca Komendanta i wykładowca Szkoły Policji w Katowicach w sali konferencyjnej podczas wideokonferencji pt. „Agenda ONZ – udział kobiet na misjach zagranicznych”.
Powrót na górę strony