Aktualności

Kolejni policjanci uzupełnili wiedzę

Data publikacji 23.12.2021

22 grudnia 2021 r. zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego doskonalącego wiedzę i umiejętności absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego na podstawie decyzji nr 277 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 października 2020 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii o oznaczeniu kodowym ASZP277-2/21.

Kurs trwający od 2 grudnia 2021 r., ukończyło 62 funkcjonariuszy z garnizonów: mazowieckiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego i podkarpackiego.

W trakcie zajęć kursanci uzupełniali i ugruntowywali swoją wiedzę i umiejętności m.in. z kwalifikowania stanów faktycznych jako przestępstw i wykroczeń, doskonalili swoje umiejętności w przeprowadzaniu oględzin miejsc zdarzeń i przedmiotów, ćwiczyli przyjmowanie zawiadomienia o przestępstwie i udzielanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu. Ponadto kilkadziesiąt godzin szkolenia zostało przeznaczonych na usystematyzowanie wiedzy i doskonalenie poziomu wykonywanych czynności służbowych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji, wybranych elementów taktyki i technik interwencji. Funkcjonariusze poszerzali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pełnienia służby w konwojach i pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w wybranych czynnościach z zakresu pracy operacyjnej.

Powrót na górę strony