Aktualności

Kurs pierwszej pomocy

Data publikacji 26.01.2022

W dniach 17-21 stycznia 2022 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy o oznaczeniu kodowym UPP-1/22.

Zajęcia odbywały się w sali pierwszej pomocy i na terenie Wielofunkcyjnego Centrum Symulacji. Policjanci biorący udział w tej edycji kursu na co dzień pełnią służbę w wydziałach: prewencji, ruchu drogowego, konwojowym, patrolowo-interwencyjnym i oddziale prewencji Policji, dlatego też ćwiczenia i symulacje obejmowały przede wszystkim tematykę dotyczącą specyfiki ich służby. 
Założenia programowe realizowane były ze szczególnym uwzględnieniem: wstępnej oceny osoby poszkodowanej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej w nagłym zatrzymaniu krążenia i użycia AED, postępowania z poszkodowanymi urazowymi i nieurazowymi. Omawiane i ćwiczone było także postępowanie w sytuacjach nietypowych, np. zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, cukrzycy, hipotermii, napadu drgawkowego, oparzeń, odmrożeń, metod ewakuacji i postępowania z osobami pod wpływem alkoholu lub po zażyciu środków odurzających czy substancji psychotropowych. 
Wszyscy policjanci zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.
 

Powrót na górę strony