Aktualności

Nowe przepisy w ruchu drogowym

Data publikacji 26.01.2022

1 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U z 2021 r. poz. 2484).

Znacząco wzrosły kwoty mandatów karnych jakie nałożyć mogą funkcjonariusze uprawnionych podmiotów, najczęściej funkcjonariusze Policji, za najniebezpieczniejsze naruszenia przepisów ruchu drogowego. Obecnie maksymalna wysokość grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego wzrosła z 500 zł do 5 tys. zł, a w przypadku zastosowania tzw. zbiegu przepisów ustawy nawet 6 tys. zł.

Zwiększona została również górna wysokość grzywny, którą na kierowcę naruszającego przepisy ruchu drogowego może nałożyć sąd z 5 tys. zł do 30 tys. zł.

Zastosowanie tego typu rozwiązania ma na celu przede wszystkim działania prewencyjne pozwalające na poprawienie przestrzegania zasad bezpiecznej jazdy, co w przyszłości pozwoli na ograniczenie zdarzeń drogowych, szczególnie tych ze skutkiem śmiertelnym. W załączeniu przedstawiamy załącznik do przedmiotowego rozporządzenia (tzw. taryfikator), w którym można znaleźć konkretne wysokości grzywien za poszczególne naruszenia przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kierowco, zapoznaj się z nimi i jedź bezpiecznie.

Treść rozporządzenia

Powrót na górę strony