Aktualności

Uroczyste otwarcie pawilonu B strzelnicy

Data publikacji 25.03.2022

25 marca br. odbyła się uroczystość otwarcia pawilonu B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach.

Po dwóch latach od rozpoczęcia prac zakończył się I i II etap przebudowy osi strzeleckich. Do tej pory Szkoła Policji w Katowicach posiadała do dyspozycji jedynie osie strzeleckie odkryte. Jednym z podstawowych czynników przemawiających za budową krytych strzelnic było uniezależnienie szkolenia strzeleckiego od warunków atmosferycznych. Element ten jest bardzo ważny w początkowej fazie szkolenia strzeleckiego słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa i rozbudowa istniejącego zespołu strzelnic ćwiczebnych do prowadzenia strzelań ze zmiennych linii otwarcia ognia. W I i II etapie zostały wyburzone nieużytkowane osie strzeleckie, a na ich miejscu wybudowano nowy obiekt krytych hal strzelań wraz z zapleczem. Wybudowany pawilon B przylega do przewiązki łączącej istniejące osie strzeleckie „A”, których przebudowana realizowana jest aktualnie w III etapie.

Wartość kosztorysowa całej inwestycji, która została wpisana do Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 (zgodnie z uzgodnionym w dniu 20 września 2017 r. Programem Inwestycji) po aktualizacji wynosi 59 663 936 zł.

W uroczystości otwarcia, która rozpoczęła się o godz. 11.00 udział wzięli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, przedstawiciele innych jednostek Policji i służb mundurowych, a także osoby reprezentujące firmy projektujące i wykonujące prace budowlane przy nowo powstałym obiekcie.

Po przywitaniu gości I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał symboliczny klucz do obiektu Komendantowi Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosławowi Gałuszce, a kapelan Szkoły ksiądz Grzegorz Węglorz poświęcił nowy pawilon, po czym głos zabrali zaproszeni goście.

Następnie złożono podpisy w księdze pamiątkowej oraz wszyscy zebrani udali się na zwiedzanie nowo otwartego obiektu.

 • Rozpoczęcie apelu
 • Przemówienie komendanta
 • Wręczenie symbolicznego klucza
 • Tabliczka pamiątkowa
 • Poświęcenie budynku
 • Przemawia nadinsp. Augustyniak
 • Przemówienie prezydenta miasta
 • Wpis do księgi pamiątkowej
 • Wpis do księgi pamiątkowej
 • Wpis do księgi pamiątkowej
 • Wpis do księgi pamiątkowej
 • Wpis do księgi pamiątkowej
 • Wpis do księgi pamiątkowej
 • Wywiady dla dziennikarzy
 • Wywiady dla dziennikarzy
 • Zwiedzanie obiektu
 • Zwiedzanie obiektu
 • Zwiedzanie obiektu
 • Zwiedzanie obiektu
 • Zwiedzanie obiektu
 • Zwiedzanie obiektu
Powrót na górę strony