Aktualności

Praktyki zawodowe wykładowców

Data publikacji 08.04.2022

Policjanci – wykładowcy szkoły w ramach doskonalenia zawodowego odbywają praktyki zawodowe w jednostkach terenowych Policji.

Nie inaczej jest również w tym roku, kiedy to w różnych okresach czasu kilkudziesięciu policjantów Szkoły Policji w Katowicach pełnić będzie służbę w innych jednostkach Policji. W trakcie swojej służby wymieniają się oni swoim doświadczeniem z innymi policjantami, biorą udział w przedsięwzięciach szkoleniowych czy prelekcjach. Tak też było w przypadku nadkom. Aleksandry Kukuły – wykładowcy Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Szkoły Policji w Katowicach. Policjantka, obecnie realizuje praktyki w KPP Mikołów gdzie czynnie włączyła się w realizowane w jednostce przedsięwzięcia. Można się zapoznać z nimi w poniższych linkach.

 

https://mikolow.policja.gov.pl/k15/informacje/wiadomosci/334553,Uczniowie-orzeskiej-podstawowki-wyszli-w-teren-z-policjantami.html

 

https://mikolow.policja.gov.pl/k15/informacje/wiadomosci/334418,Trening-strzelecki-mikolowskich-policjantow-pod-okiem-instruktora-Szkoly-Policji.html

 

  • Grupa dzieci słuchająca prelekcji policjantów.
Powrót na górę strony