Aktualności

Spotkanie grupy roboczej w Brukseli

Data publikacji 03.06.2022

W dniach 30-31 maja 2022 r. w Brukseli odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. szkoleń z przestępstw z nienawiści dla organów ścigania („Working group on hate crime training for law enforcementˮ). Grupa ta funkcjonuje w ramach Komisji Europejskiej.

Prace grupy roboczej nadzorowane były przez przedstawiciela Komisji Europejskiej Tomasso Chiamparino oraz przedstawiciela CEPOL-u Elisabeth Zinschitz.

W pracach grupy roboczej udział wzięli przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej. Polskę reprezentowali dr Małgorzata Andrzejczak-Świątek – wykładowca Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz asp. szt. dr Kamil Samiczak – instruktor Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Katowicach.

W ramach poszczególnych podgrup roboczych dokonano analizy pod kątem włączenia szkoleń z zakresu przestępstw z nienawiści do krajowych programów szkoleniowych dla organów ścigania – w formie prezentacji dokumentów i dyskusji.

Przedstawiciele grupy omówili i zaprezentowali także dobre praktyki w zakresie szkoleń z zakresu przestępstw z nienawiści.

W wyniku prac uwzględniono m.in. potrzebę przygotowania i opracowania prawodawstwa w zakresie mowy nienawiści. W oparciu o analizowany dokument podjęto rozważania na temat doprecyzowania podmiotów, do których ma on być skierowany. Opracowywany dokument ma na celu skłonienie grupy wysokiego szczebla UE do podjęcia działań w poszczególnych krajach, a także wspieranie tych krajów, które wdrażają szkolenia i nagradzanie przełożonych organów ścigania za podejmowanie działań usprawniających.

Podjęto także dyskusje na temat działalności organów ścigania w strefie działań zbrojnych w Ukrainie w kontekście przygotowania tych funkcjonariuszy do prawidłowego realizowania zadań służbowych w związku z przestępczością z nienawiści.

Dokonano oceny potrzeb szkoleniowych, biorąc pod uwagę: programy szkoleniowe w zakresie przestępstw z nienawiści. Są one poprzedzone dokładną oceną potrzeb szkoleniowych różnych grup organów ścigania w zakresie tzw. „szkoleń operacyjnychˮ:

  • szkolenie podstawowe,
  • szkolenia zaawansowane,
  • specjalistyczne szkolenia (m.in. wsparcie dla ofiar, dochodzenie, śledztwo).

Omówiono także perspektywę niezbędnych ram strategicznych dla skutecznych krajowych programów szkoleniowych w zakresie przestępstw z nienawiści oraz główne kwestie przy ich wdrażaniu, takie jak przywództwo, współpraca międzyinstytucjonalna, zaangażowanie w rozwijanie umiejętności specjalistycznych i zapewnienie odpowiednich zasobów, w tym za pośrednictwem funduszy UE.

  • Nasz wykładowca w czasie prelekcji na sali konferencyjnej
  • Ekran komputera z widoczną prezentacją
  • Uczestnicy szkolenia w sali konferencyjnej
  • Uczestnicy szkolenia w sali konferencyjnej
  • Prelegentka z Japonii w połączeniu wideo
  • Widok rynku Brukseli nocą
Powrót na górę strony