Aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 09.06.2022

8 czerwca 2022 r. Zastępca Komendanta do spraw dydaktycznych Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Gabriela Socha uczestniczyła w konferencji naukowej pn. Aktywizacja społeczeństw lokalnych na rzecz bezpieczeństwa publicznego – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Była to czwarta już konferencja poświęcona problematyce funkcjonowania tego nowatorskiego kanału wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją, który od blisko 6 lat cieszy się ogromną popularnością. Z krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa skorzystało dotychczas prawie 3 mln użytkowników, którzy wykorzystując możliwości interaktywnego przekazania Policji informacji o zagrożeniach wskazali 2,3 mln zagrożeń, zweryfikowanych  potem przez policjantów. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Policji, samorządu terytorialnego, świata nauki, instytucji pozarządowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dla Policji jednym z fundamentalnych źródłem informacji o wszelkich problemach niepokojących polskie społeczeństwo. To nowatorskie rozwiązanie w znaczący sposób zwiększyło ilość uzyskiwanych przez Policję informacji o wszelkich nurtujących obywateli problemach, w tym również o czynach zabronionych, w szczególności przestępstwach, wykroczeniach i czynach karalnych. Ważnym elementem tego narzędzia jest łatwość dostępu, szybkość przekazu oraz anonimowość osoby informującej. Nauczyciele policyjni Szkoły Policji w Katowicach począwszy od szkolenia zawodowego podstawowego oraz w ramach kursów specjalistycznych kładą szczególny nacisk na realizację zajęć z tematyki wykorzystania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przez wszystkich policjantów i stałego jej promowania w kontaktach ze społeczeństwem.

Więcej informacji:

https://policja.pl/pol/aktualnosci/219200,Krajowa-Mapa-Zagrozen-Bezpieczenstwa-jako-element-budowy-spoleczenstwa-obywatels.html

Powrót na górę strony