Aktualności

100. rocznica utworzenia Policji Województwa Śląskiego

Data publikacji 10.06.2022

9 czerwca br. na Placu Kwiatowym w Katowicach oraz na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyły się obchody 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. W uroczystości wziął udział Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka.

Uroczystości zostały zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 rok, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Wojewodę Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego i Prezydenta Miasta Katowice.

W obchodach uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach doktor Andrzej Sznajder, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 rok Teresa Bracka, Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, Sekretarz Województwa Śląskiego Dariusz Ptaś, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i wojewódzkich, kierownictwo Policji garnizonu śląskiego i innych garnizonów, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka, przedstawiciele służb mundurowych i innych zaprzyjaźnionych służb, policyjnego związku zawodowego NSZZ Policjantów, szeregu instytucji, duchowieństwa, stowarzyszeń i fundacji, delegacje organizacji kombatanckich i patriotycznych, młodzież szkół średnich i wielu innych zaproszonych gości, a także mieszkańcy Katowic.

 Źródło: KWP w Katowicach

Więcej informacji:

https://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/338758,Obchody-100-rocznicy-utworzenia-Policji-Wojewodztwa-Slaskiego-i-przylaczenia-cze.html

Powrót na górę strony