Aktualności

Konferencja w Wilnie

Data publikacji 14.06.2022

W dniach 8-10 czerwca br. w stolicy Litwy – Wilnie – odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo-badawcza pod tytułem „Preparing law enfocement for the digital age”.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania – CEPOL. W konferencji udział wziął  naczelnik Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia naszej szkoły mł. insp. Czesław Piasecki. Wydarzenie obejmowało wymianę doświadczeń oraz wyniki badań empirycznych dotyczących różnych aspektów działań policyjnych i egzekwowania prawa w erze cyfrowej. Główne kwestie związane były z elektronicznym kształceniem na odległość, jak również z zapewnieniem ochrony danych osobowych oraz praw człowieka w epoce digitalizacji.

Powrót na górę strony