Aktualności

Wystawa plenerowa

Data publikacji 02.03.2023

W marcu 2023 r. dzięki współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Katowicach Instytutu Pamięci Narodowej mamy możliwość zaprezentować funkcjonariuszom, pracownikom i słuchaczom Szkoły wystawę plenerową pt. „Pamiętaj, że nosisz mundur. Policja Województwa Śląskiego w stulecie utworzenia”.

Ekspozycja została przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. z siedzibą w Katowicach z okazji 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego. Składa się z piętnastu paneli wystawienniczych i została poświęcona historii działalności formacji począwszy od genezy jej powstania aż po kres istnienia.

Wystawa zawiera szereg informacji dotyczących m.in. struktury służbowej Policji Województwa Śląskiego, czy też warunków przyjęcia do służby. Organizacja policyjnego szkolnictwa rozpoczęła się wraz z utworzeniem Policji Województwa Śląskiego. Pierwsi słuchacze rozpoczęli naukę 2 sierpnia 1922 r. w nowym ośrodku na terenie województwa śląskiego – Szkole Policji dla posterunkowych i przewodników w Świętochłowicach. Kolejne placówki powstały przy jednostkach miejskich i powiatowych w Katowicach, Bielsku i Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów). W wyniku centralizacji w 1926 r. działalność rozpoczęła Komenda Szkoły Policji Województwa Śląskiego w Katowicach, od 1931 r. funkcjonująca pod nazwą Komenda Rezerwy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach.

Ekspozycja ukazuje nam również perspektywy spędzania czasu wolnego przez policjantów poprzez możliwość korzystania ze świetlic oraz bibliotek działających przy komendach. O kondycję fizyczną dbano w ramach policyjnych klubów sportowych.

Kres Policji Województwa Śląskiego nadszedł wraz z wybuchem II wojny światowej. Policjanci brali udział m.in. w obronie polskiej granicy i walczyli z regularnymi jednostkami Wehrmachtu. Wielu z nich poniosło śmierć.

Wystawa prezentowana na placu apelowym Szkoły Policji w Katowicach dostępna jest dla wszystkich chętnych w marcu.

Prezentację ekspozycji koordynował Adrian Rams z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Katowicach Instytutu Pamięci Narodowej.

Powrót na górę strony