Aktualności

Kolejni słuchacze ukończyli szkolenie zawodowe podstawowe

Data publikacji 13.03.2023

10 marca na placu apelowym naszej Szkoły odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP-7/22. 136 nowych policjantów w najbliższym czasie postawi pierwsze kroki, najprawdopodobniej na najważniejszej w swoim życiu zawodowym drodze.

W zakończeniu szkolenia uczestniczyli Komendant Szkoły insp. Jarosław Gałuszka, Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych insp. dr Gabriela Socha oraz Zastępca Komendanta ds. logistycznych insp. Zbigniew Chrzęstek, a także kierownicy komórek dydaktycznych oraz kadra dydaktyczno-wychowawcza Szkoły.

Policjanci z garnizonów śląskiego, opolskiego, małopolskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego podczas zajęć przygotowywani byli zarówno teoretycznie jak i praktycznie do skutecznego wykonywania podstawowych czynności służbowych, m.in. w zakresie ustalania okoliczności zdarzeń i zabezpieczania ich miejsca, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, ujawniania sprawców wykroczeń i przestępstw, taktyki i technik interwencyjnych, a także wyszkolenia strzeleckiego.

Program szkolenia zawodowego podstawowego przewiduje zakończenie szkolenia w formie egzaminu, który jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas trwania szkolenia. Jego ukończenie pozwala na wykonywanie zadań służbowych na poziomie podstawowym w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji. Wszyscy policjanci przystępujący do egzaminu uzyskali oceny pozytywne, natomiast trzej za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Ponadto 14 policjantów za wkład pracy na rzecz szkoły dodatkowo wyróżniono dyplomami. Nowym funkcjonariuszom gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i wielu sukcesów w służbie.

Powrót na górę strony