Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego SZP-2A/23

Data publikacji 14.03.2023

14 marca 2023 r. w naszej szkole rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego, która otrzymała oznaczenie kodowe SZP-2A/23.

W zbiórce rozpoczynającej szkolenie 142 słuchaczy z garnizonów podkarpackiego i śląskiego udział wzięli Zastępca Komendanta do spraw dydaktycznych insp. dr Gabriela Socha oraz kadra kierownicza i dydaktyczna szkoły.

Przed adeptami sztuki policyjnej okres intensywnej nauki, w trakcie której zdobywać będą niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, służby patrolowej, psychologii, kryminalistyki, pierwszej pomocy, bezpiecznej obsługi broni palnej oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego. Będzie to również czas pierwszych służb patrolowych pełnionych pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy.

W trakcie uroczystej zbiórki głos zabrała Zastępca Komendanta do spraw dydaktycznych insp. dr Gabriela Socha, która w swoim imieniu i w imieniu Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosława Gałuszki oraz Zastępcy Komendanta do spraw logistycznych insp. Zbigniewa Chrzęstka przywitała słuchaczy, przybliżając im zasady pobytu w szkole, w trakcie którego ważne jest zarówno zdobywanie wiedzy i umiejętności, ale też przestrzeganie dyscypliny służbowej, regulaminu szkoły, zasad etyki zawodowej policjanta, obowiązku szanowania praw człowieka i zwracania szczególnej uwagi na równe traktowanie osób. Ponadto zachęciła słuchaczy do korzystania z bardzo dobrze wyposażonych obiektów szkoły, w tym nowoczesnej strzelnicy, w której nowi słuchacze rozpoczną niebawem swoje zajęcia, doskonale zaopatrzonej w zbiory biblioteki oraz zaplecza sportowego.

Następnie został odczytany list Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława Szymczyka skierowany do nowo przyjętych policjantów.

Życzymy słuchaczkom i słuchaczom szkolenia zawodowego podstawowego SZP-2A/23, by wszyscy przystąpili do egzaminu końcowego w dniu 6 października 2023 r. i zdali go z wynikiem pozytywnym, wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne w pełnieniu służby w jednostkach terenowych.

Powrót na górę strony