Aktualności

Warsztaty naukowe w Akademii WSB

Data publikacji 17.03.2023

15 marca br. Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych insp. dr Gabriela Socha wzięła udział w III Warsztatach Naukowych nt. „Organizacja szkolenia wybranych elementów systemu bezpieczeństwa państwa – wnioski z badań” zorganizowanych przez Akademię WSB z Dąbrowy Górniczej.

Warsztaty przygotowano pod kierownictwem prof. dr. hab. Bernarda Wiśniewskiego oraz dr. hab. Andrzeja Czupryńskiego i nadinsp. dr. Rafała Kochańczyka.

Istotą warsztatów było podsumowanie działań naukowych, których realizacja związana była z porozumieniem zawartym 14 grudnia 2022 roku pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Opolu a Akademią WSB. W trakcie warsztatów zaprezentowano kwestie dotyczące organizacji realizacji wspomnianych działań oraz ich efektów. Dyskusja w trakcie warsztatów dotyczyła poszukiwania coraz sprawniejszych, skuteczniejszych i efektywniejszych rozwiązań organizacji działań instytucji funkcjonujących w ramach administracji zespolonej w dwóch wymiarach: wewnętrznym i zewnętrznym, racjonalizacji organizacji ćwiczeń oraz współpracy ośrodków akademickich z jednolitymi umundurowanymi formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne.

Szkoła Policji w Katowicach włączyła się w przedsięwzięcie poprzez udział 10 i 15 marca w podsumowaniu pracy badawczej oraz wkład merytoryczny w postaci rozdziału w monografii naukowej.

Źródło: Akademia WSB
 

Powrót na górę strony