Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Data publikacji 18.05.2023

17 maja 2023 r. w auli szkoły odbyło się spotkanie informacyjne słuchaczy z przedstawicielami w Katowicach Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Spotkanie skierowane było do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego i miało na celu przybliżenie specyfiki służby oraz czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości „CBZC”. Prelegenci w ciekawy sposób przedstawili okoliczności powstania formacji oraz zadania przez nią realizowane. Następnie omówili zasady prowadzonej rekrutacji kandydatów, a także wymogi jakim muszą sprostać, aby wstąpić w szeregi biura. Do służby w „CBZC” przyjmowane są osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Prezydent RP Andrzej Duda 28 grudnia 2021 r. podpisał ustawę o powołaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Powstanie „CBZC” jest odpowiedzią na powstające i rozwijające się nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli naszego kraju. Cyberprzestępczość jest zjawiskiem narastającym i niebezpiecznym. Skuteczna walka z zagrożeniami płynącymi z sieci możliwa jest wyłącznie w warunkach, gdy organy ścigania nie ustępują cyberprzestępcom zarówno w technologii, jak i w umiejętnościach.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem słuchaczy, o czym świadczyła wypełniona po brzegi szkolna aula. Po przeprowadzonej prelekcji był czas na rozmowy, w których szczególnie zainteresowani słuchacze mieli możliwość pogłębić wiedzę na temat warunków jakie muszą spełniać, by móc w przyszłości pełnić służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.

Powrót na górę strony