Aktualności

Dla nich to pierwszy dzień w naszej szkole

Data publikacji 09.05.2024

9 maja 2024 r. w naszej szkole rozpoczęła się nowa edycja szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP-4/24.

W zbiórce rozpoczynającej szkolenie uczestniczyło 118 słuchaczy z garnizonów: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, łódzkiego i mazowieckiego. Przed nimi okres intensywnej nauki, w trakcie której zdobywać będą  wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, służby patrolowej, psychologii, kryminalistyki, pierwszej pomocy, bezpiecznej obsługi broni palnej oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Będzie to również czas na odbycie praktyk – służb w terenie, pod okiem doświadczonych policjantów. Szkolenie zakończone zostanie egzaminem końcowym 2 grudnia 2024 r. Uzyskanie oceny pozytywnej przez słuchaczy oznaczać będzie dla nich powrót do swoich jednostek macierzystych i rozpoczęcie w nich służby.

Uroczystego otwarcia szkolenia dokonała Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. dydaktycznych insp. dr Gabriela Socha w obecności kadry kierowniczej i dydaktycznej szkoły. W trakcie zbiórki odczytano list Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia skierowany do nowo przyjętych policjantów.

Powrót na górę strony