Zakończenie kursu UPP-5/17 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu UPP-5/17

Data publikacji 23.05.2017

W Szkole Policji w Katowicach, w dniach 8-12 maja 2017 r., odbyła się piąta edycja kursu specjalistycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy o oznaczeniu kodowym UPP-5/17.

Dziesięć osób przez 5 dni doskonaliło swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Policjantki i policjanci z różnych jednostek terenowych, pod okiem nauczycieli policyjnych, na terenie Wielofunkcyjnego Centrum Symulacji zmagało się z różnorodnymi zagadnieniami z zakresu pierwszej pomocy. Poczynając od sytuacji nieskomplikowanych np. omdlenie przechodząc do zagadnień coraz bardziej problematycznych np. związanych z postępowaniem z osobą urazową. Wszyscy słuchacze otrzymali świadectwa ukończenia kursu otrzymując z egzaminu oceny dobre i bardzo dobre.