Zakończenie kursu ANI-3/17 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu ANI-3/17

Data publikacji 23.05.2017

W okresie od 8 do 19 maja 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się kolejna, trzecia w tym roku edycja kuru specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych o symbolu ANI-3/17. Opiekunami kursu, jak również prowadzącymi zajęcia, byli nauczyciele policyjni Zakładu Wyszkolenia Specjalnego podinsp. Piotr Chmielewski oraz mł. asp. Adrian Sacharczuk.

Podczas zajęć policjanci doskonalili swoje umiejętności z zakresu samoobrony policyjnej oraz taktyki i technik interwencji. Ćwiczenia obejmowały umiejętności posługiwania się bronią palną oraz środkami przymusu bezpośredniego w trakcie interwencji związanych z zatrzymywaniem osób agresywnych i niebezpiecznych, jak też udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas interwencji. Zdobyta przez policjantów wiedza i odświeżone w trakcie szkolenia umiejętności niewątpliwie wpłyną na poprawienie bezpieczeństwa podczas podejmowania przez nich interwencji w służbie.