Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-1/17 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-1/17

Data publikacji 03.08.2017

W dniu 11 stycznia 2017 r. 249 policjantów z jednostek terenowych podległych KWP w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie i Gdańsku rozpoczęło szkolenie zawodowe podstawowe o oznaczeniu SZP-1/17. W trakcie szkolenia wyłączono 34 policjantów. Do egzaminu końcowego w dniu 2 sierpnia 2017 r. przystąpiło 215 słuchaczy i wszyscy zdali go z wynikiem pozytywnym.

W dniu dzisiejszym w Szkole Policji w Katowicach odbyło się uroczyste zakończenie ww. szkolenia, a na placu zgromadziły się rodziny słuchaczy oraz ich bliscy i zaproszeni goście.

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, wyróżnieni dyplomem przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach zostali niżej wymienieni policjanci:

 • AFTYKA Paweł
 • ALBRECHT Magdalena
 • BARABASZ Mateusz
 • BLACHA Adam
 • BOCHNAK Patryk
 • BUCKI Mateusz
 • FRYCHEL Daniel
 • GEMZA Monika
 • GOŁEMBOWSKI Sebastian
 • GRABOŚ Sylwia
 • JĘDRASZKO Paweł
 • KOŁPAJEW Przemysław
 • KOT Magdalena
 • KOZAK Klaudia
 • KRAWIEC Janusz
 • KRZEPKOWSKI Arkadiusz
 • KUMALA Miłosz
 • LIS Mateusz
 • ŁAPAJ Marcin
 • ŁOWIECKI Dominik
 • NALEWAJEK Robert
 • OLAWA Robert
 • PAŁKA Mateusz
 • PIĘTKA Patryk
 • PRZEWOŹNIAK Beniamin
 • SOWIŃSKI Marcin
 • SZLĘZAK Paweł
 • ŚCIERA Daria
 • TATARA Michał
 • WITEK Ewelina
 • WOJNA Arkadiusz
 • ZAJEGA Konrad