Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska

Data publikacji 18.08.2017

W dniach 9-10 sierpnia 2017 r. zainteresowani słuchacze kursów specjalistycznych i szkolenia zawodowego podstawowego uczestniczyli w wizycie w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

W dniach 9-10 sierpnia 2017 r. zainteresowani słuchacze kursów specjalistycznych i szkolenia zawodowego podstawowego uczestniczyli w wizycie w byłym obozie  koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Wyjazd słuchaczy to kontynuacja realizowanego od ubiegłego roku programu edukacyjnego „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska”, który z założenia przeznaczony jest dla służb mundurowych. Uczestnicy w pierwszej części wizyty w Muzeum zwiedzili obóz wraz z przewodnikiem, a następnie wzięli udział w zajęciach dydaktycznych realizowanych przez pracowników Muzeum. Warsztaty szkoleniowe spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy z uwagi na ogromną wiedzę i w pełni profesjonalne przygotowanie merytoryczne wykładowców, którzy w trakcie realizacji zajęć korzystali z prezentacji multimedialnych, archiwalnych filmów i zdjęć fotograficznych obrazujących życie obozowe, wyzwolenie oraz fakty i zdarzenia zaistniałe w Oświęcimiu po zakończeniu
II wojny światowej.  Na zakończenie zajęć w drodze dyskusji uczestnicy uznali, że problematyka Auschwitz i szerzej Holokaustu winna być nadal obecna  w aspekcie przekazu historycznego i pamięci o Ofiarach, zwłaszcza w obecnej rzeczywistości w której ksenofobia, nietolerancja oraz nienawiść podnoszone i akcentowane są w Europie oraz na świecie z narastająca siłą. Uznano jednocześnie, że nauczanie o tym czego dokonano w Auschwitz sprzyja kształtowaniu empatii oraz pozytywnych postaw społecznych i moralnych, służy uwrażliwianiu na drugiego człowieka.

Koordynatorem przedsięwzięcia szkoleniowego z ramienia Szkoły Policji w Katowicach był podinsp. Jacek Domagała – Pełnomocnik Komendanta Szkoły ds. Ochrony Praw Człowieka.Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska