Zakończenie kursu ZZL-5/17 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu ZZL-5/17

Data publikacji 18.08.2017

W dniach 7-11 sierpnia 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach zrealizowana została kolejna, piąta edycja kursu specjalistycznego z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi o oznaczeniu kodowym ZZL- 5 / 17.

W dniach 7-11 sierpnia 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach zrealizowana została kolejna, piąta edycja kursu specjalistycznego z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi o oznaczeniu kodowym ZZL- 5 / 17. Kurs miał na celu przygotowanie policjantów z jednostek terenowych pełniących rolę przełożonych do prawidłowego kształtowania relacji w podległych im zespołach. Kierownicy i naczelnicy z jednostek terenowych Policji nabywali wiedzę o tym jak wyznaczać zasady współpracy i skutecznie komunikować się  z podwładnymi w różnych sytuacjach zawodowych.

Intensywne, warsztatowe zajęcia prowadziły: nadkom. Monika Skorek i st. asp. Katarzyna Mazur-Niewiedział z Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Katowicach.

W ostatnim dniu kursu uczestnicy otrzymali świadectwa jego ukończenia z rąk kierownika Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Katowicach – mł. insp. Mirosława Grobelczyka.