Nowi instruktorzy taktyki i technik interwencji - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Nowi instruktorzy taktyki i technik interwencji

Data publikacji 22.09.2017

15 września 2017 r. w naszej szkole zakończył się kurs specjalistyczny w zakresie taktyki i technik interwencji TITS-2/17, w którym uczestniczyło 15 policjantów reprezentujących komendy wojewódzkie centralnej i południowej Polski.

Kurs trwający cztery tygodnie był bardzo wszechstronny i intensywny. Obejmował między innymi zajęcia z zakresu doskonalenia umiejętności stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Funkcjonariusze poszerzyli również swoją wiedzę oraz doskonalili umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiele czasu poświęcono także na metodykę prowadzenia zajęć, bowiem to właśnie instruktorzy TITS będą odpowiedzialni za szkolenie policjantów podczas zajęć doskonalenia zawodowego organizowanych lokalnie w swoich jednostkach macierzystych.

14 i 15 września przeprowadzony został egzamin końcowy, na który składały się trzy zadania praktyczne:

– zademonstrowanie umiejętności wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i posługiwania się bronią palną;
– przeprowadzenie interwencji policyjnej;
– przeprowadzenie zajęć z taktyki i technik interwencji w zakresie objętym doskonaleniem zawodowym policjantów.

Wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin z bardzo dobrymi notami, potwierdzając tym samym swoje profesjonalne przygotowanie do realizacji zadań instruktora techniki i taktyki interwencji.