Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-2/17 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie szkolenia podstawowego SZP-2/17

Data publikacji 26.09.2017

26 września 2017 r. 54 policjantów podległych KWP w Katowicach zakończyło szkolenie zawodowe podstawowe o oznaczeniu SZP-2/17.

W dniu dzisiejszym w godzinach porannych do egzaminu końcowego przystąpiło 58 słuchaczy. Ci którzy zdali go z wynikiem pozytywnym wzięli udział w uroczystym zakończeniu szkolenia. O godzinie 13.00 na placu wraz z orkiestrą policyjną i kompanią reprezentacyjną KWP w Katowicach zgromadziły się rodziny słuchaczy oraz ich bliscy i zaproszeni goście. Świadectwa ukończenia szkolenia i dyplomy wręczył Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Rafał Stanisławski.

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, wyróżnieni dyplomem przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach zostali niżej wymienieni policjanci:

 • post. Paweł Gorzołka,
 • post. Kamil Górski,
 • post. Radosław Kalisz,
 • post. Klaudia Kamrowska,
 • post. Sebastian Kapias,
 • post. Marcin Matuszczyk,
 • post. Dominik Michalik,
 • post. Michał Muszyński,
 • post. Tomasz Piecha,
 • post. Paweł Szala,
 • post. Sebastian Szumlas,
 • post. Sandra Szaboń.