Zakończenie kursu ANI-8/17 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu ANI-8/17

Data publikacji 02.10.2017

W okresie od 18 do 29 września 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się kolejna, ósma w tym roku edycja kuru specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych o oznaczeniu kodowym ANI 8/17.

Opiekunami kursu, jak również prowadzącymi zajęcia, byli nauczyciele policyjni Zakładu Wyszkolenia Specjalnego podinsp. Mariusz Skucha oraz st. sierż. Adrian Grela.

Podczas zajęć policjanci doskonalili swoje umiejętności z zakresu samoobrony policyjnej taktyki i technik interwencji oraz wyszkolenia strzeleckiego. Ćwiczenia obejmowały umiejętności posługiwania się bronią palną oraz środkami przymusu bezpośredniego w trakcie interwencji związanych z zatrzymywaniem osób agresywnych i niebezpiecznych, jak też udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas interwencji. Zdobyta przez policjantów wiedza i odświeżone w trakcie szkolenia umiejętności niewątpliwie wpłyną na poprawienie bezpieczeństwa podczas podejmowania przez nich interwencji w służbie.