Wykład na temat oszustw internetowych - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Wykład na temat oszustw internetowych

Data publikacji 06.10.2017

W dniu 5 października 2017 r., w ramach działalności Koła Prawniczego „Paragraf” działającego przy Zakładzie Służby Kryminalnej, słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych SZP-3/17 i SZP-5/17 oraz kursu specjalistycznego FBI-7/17 uczestniczyli w wykładzie przeprowadzonym przez przedstawiciela Grupy „Allegro” działającego w zespole ds. współpracy z organami ścigania.

Policjanci podczas wykładu poszerzyli swoją wiedzę w zakresie przeciwdziałania przestępczości oszustw przy pomocy witryn internetowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty prawne i techniczne zagadnienia.

Duże zainteresowanie oraz liczne pytania ze strony uczestniczących to rzecz dla nas satysfakcjonująca która dostarcza nowych pomysłów na dalszą organizację tego rodzaju przedsięwzięć. Serdecznie dziękujemy za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie wykładu. Liczymy na dalszą współpracę w przedmiotowym zakresie.