Zakończył się kurs specjalistyczny PPwR-4/17 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończył się kurs specjalistyczny PPwR-4/17

Data publikacji 09.10.2017

W dniach 2-6 października 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się czwarta w tym roku edycja kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PPwR). W teoretycznych i praktycznych zajęciach, które przygotowują policjantów do wykonywania zadań służbowych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, koordynacją działań w ramach procedury zapobiegania przemocy w rodzinie oraz prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego z tego zakresu uczestniczyło 19 policjantów z KWP w Katowicach, Krakowie, Kielcach, Rzeszowie i Łodzi.

W ramach prowadzonych zajęć słuchacze m.in.  udali się z wizytą do Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, gdzie pod opieką Pani Dyrektor mgr Celiny Uherek-Biernat uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

Dużym zainteresowaniem kursantów cieszyły się również zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez wykładowców Szkoły Policji w Katowicach, mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie współpracy służb i specyfiki interwencji kryzysowej w przypadkach przemocy domowej.

W ostatnim dniu kursu uczestnicy otrzymali świadectwa jego ukończenia z rąk Zastępcy Kierownika Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach – podinsp. Piotra Górnika.

Wszystkim kursantom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej służbie.