Zakończenie kursu Pro-S-13/17 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu Pro-S-13/17

Data publikacji 10.10.2017

W dniu 6 października br. 15 policjantów z jednostek podległych KWP w Rzeszowie, Katowicach, Krakowie oraz KSP zakończyło w Szkole Policji w Katowicach trzecią edycję kursu specjalistycznego z zakresu profilaktyki społecznej, adresowaną do policjantów, którzy pełnią służbę w komórkach organizacyjnych do spraw prewencji kryminalnej lub wykonują zadania z zakresu profilaktyki społecznej.

W ramach zajęć słuchacze uczestniczyli m.in. w zajęciach wyjazdowych z tematu dotyczącego zakresu prowadzenia działań profilaktycznych oraz zapoznania się z typologią zachowań antyspołecznych, zrealizowanych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie.

Dużym zainteresowaniem kursantów cieszyły się również  zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wykładowców Szkoły Policji w Katowicach, wspieranych przez  nauczycieli – konsultantów z Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach - Panie: Magdalenę Wieczorek i Aleksandrę Kruszyńską oraz pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach - Panie: Anetę Paryż-Zwolenik,  Aleksandrę Litarowicz-Prus i Karolinę Szopę-Komander, mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie tematyki planowania, realizowania i monitorowania działań profilaktycznych.

Wszystkim kursantom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej służbie.