Dzień Edukacji Narodowej 2017 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej 2017

Data publikacji 12.10.2017

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli – również tych policyjnych. Z tej okazji 12 października br. w auli Szkoły Policji w Katowicach odbyło się spotkanie, podczas którego Komendant Szkoły insp. Rafał Kochańczyk podziękował zgromadzonym policjantom i pracownikom cywilnym za dotychczasową pracę na rzecz procesu dydaktycznego.

Wręczono również okolicznościowe upominki, listy gratulacyjne oraz mianowania na wyższe stanowiska służbowe.

Decyzją nr 10/P/2017 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2017 r. w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu porządku publicznego brązowymi odznakami „Zasłużony Policjant” odznaczeni zostali:

 • kom. Tomasz Czylok – starszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej,
 • podkom. Paweł Sitko – wykładowca Zakładu Wyszkolenia Specjalnego,
 • asp. szt. Paweł Opiela – młodszy wykładowca Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego.

Rozkazami personalnymi Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, z dniem 1 listopada 2017 r. na wyższe stanowisko służbowe mianowani zostali niżej wymienieni policjanci:

 • kom. Magdalena Kubica – na stanowisko wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej,
 • kom. Mirosław Karkocha – na stanowisko wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej,
 • podkom. Tomasz Głuchowski – na stanowisko wykładowcy Zakładu Wyszkolenia Specjalnego,
 • podkom. Arkadiusz Arseniuk – na stanowisko wykładowcy Zakładu Wyszkolenia Specjalnego,
 • asp. szt. Sławomir Manterys – na stanowisko wykładowcy Zakładu Ogólnozawodowego,
 • asp. szt. Andrzej Ziętek – na stanowisko młodszego wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego.

Komendant Szkoły Policji w Katowicach wyróżnił okolicznościowym upominkiem za długoletni staż służby i pracy, w tym służbę i pracę w szkolnictwie policyjnym niżej wymienione osoby:

 • mł. insp. Zbigniewa Chrzęstka,
 • podinsp. Alicję Świrk,
 • podinsp. Grzegorza Patrzka,
 • asp. szt. Sławomira Manterysa,
 • Panią Renatę Pleskot,
 • Pana Dariusza Szymańskiego,

a także nadkom. dra Jacka Copika z okazji uzyskania tytułu naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Okolicznościowe odznaki Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych za zaangażowanie, obiektywizm i zrozumienie celów Turnieju otrzymali policjanci naszej Szkoły wchodzący w skład komisji sędziowskich:

 • podinsp. Paweł Wąsiel,
 • st. asp. Krystian Wieczorek.