Zakończenie kursu OSK.P-4/17 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu OSK.P-4/17

Data publikacji 17.10.2017

W okresie od 2 do 13 października 2017 r. odbyła się czwarta w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia (OSK.P-4/17).

W trwających dziesięć dni zajęciach brało udział 18 funkcjonariuszy garnizonów z woj. śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego.

Dzięki porozumieniu pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie część zajęć praktycznych została zrealizowana z udziałem sędziego Wojciecha Domańskiego oraz Prokuratora Prokuratury Krajowej w st. spocz. Przemysława Piątka.

Jednym z istotnych zagadnień poruszonych w trakcie zajęć było przeprowadzenie symulacji rozprawy sądowej wraz z wygłaszaniem mów oskarżycielskich, co odbyło się pod wnikliwym okiem wymienionych praktyków.

Ponadto w trakcie szkolenia szczegółowo omówiono zagadnienia związane z procedurą prowadzenia czynności wyjaśniających oraz zwrócono szczególną uwagę na pojawiające się rozbieżności w interpretacji przepisów prawa.

Przeprowadzony kurs pozwolił na bardzo dobre przygotowanie słuchaczy do pełnienia jakże trudnej roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia.

Wszyscy uczestnicy zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.