Międzynarodowa konferencja Programu Hercule III - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Międzynarodowa konferencja Programu Hercule III

Data publikacji 26.10.2017

Szkoła Policji w Katowicach przy współpracy komend wojewódzkich Policji w Opolu i Katowicach organizuje w dniach 23-27 października br. międzynarodową konferencję pt. „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – wspólne zobowiązania i wyzwania” („Protection of the financial interests of the EU – common obligations and challenges”).

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Komisji Europejskiej Hercule III na rzecz wspierania działań w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój międzynarodowej współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczaniu przestępstw finansowych na szkodę Unii Europejskiej, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz zainicjowanie bezpośrednich kontaktów przedstawicieli różnych państw zajmujących się zwalczaniem oszustw dokonywanych na szkodę interesów finansowych UE, w tym także szkoleń funkcjonariuszy z zakresu ścigania oszustw finansowych.

W trakcie trwającej właśnie konferencji spotkało się prawie stu praktyków i specjalistów zajmujących się zwalczaniem przestępczości finansowej z Polski, a także z Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier i Serbii. Zasadniczym elementem spotkania jest poznanie przez funkcjonariuszy najnowszych trendów i zagrożeń związanych z przestępczością na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, w szczególności oszustw w zakresie wykorzystywania funduszy unijnych oraz nielegalnego obrotu towarami i wyłudzeń podatku VAT.