Aktualności

Wykład Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Praw Człowieka

Data publikacji 16.11.2017

16 listopada 2017 roku Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka przeprowadził wykład inauguracyjny z nowo przyjętymi policjantami szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP - 6/17.

W ramach spotkania podkom. Arkadiusz Arseniuk zapoznał słuchaczy z zadaniami służbowymi jakie wykonuje sprawując powyższą funkcję, następnie przedstawił ogólne informacje na temat etyki zawodowej policjanta oraz praw i wolności człowieka w codziennej służbie. Ponadto, nawiązując do historii Policji i wątków patriotycznych wyjaśnił znaczenie pojęcia służby, etosu zawodu policjanta oraz praworządności. Podsumowaniem spotkania było przybliżenie problematyki kształtowania pożądanych postaw i zachowań funkcjonariuszy podczas pełnienia służby.