Zakończenie kursu ISP-5/17 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu ISP-5/17

Data publikacji 28.11.2017

22 listopada 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach zakończyła się piąta edycja kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych o oznaczeniu kodowym ISP-5/17.

Celem kursu było wyselekcjonowanie i przygotowanie policjantów do pełnienia funkcji instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji.

Po zaliczeniu poszczególnych tematów funkcjonariusze przystąpili do egzaminu końcowego, który wszyscy zdali pozytywnie. Następnie świeżo upieczeni instruktorzy odebrali świadectwa ukończenia kursu, zasilając tym samym szeregi instruktorów strzelań policyjnych. Od teraz to właśnie na nich będzie spoczywać odpowiedzialność za doskonalenie umiejętności policjantów poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji w prawidłowym użytkowaniu broni palnej.