Zakończenie kursu z zakresu profilaktyki społecznej - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu z zakresu profilaktyki społecznej

Data publikacji 24.11.2017

24 listopada 2017 r. 16 policjantów z Komendy Głównej Policji, jednostek terenowych podległych komendom wojewódzkim Policji w Rzeszowie, Katowicach, Opolu, Krakowie oraz Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie zakończyło czwartą edycję kursu specjalistycznego z zakresu profilaktyki społecznej, adresowaną do policjantów, którzy, pełnią służbę w komórkach organizacyjnych do spraw prewencji kryminalnej lub wykonują zadania z zakresu profilaktyki społecznej.

W ramach kursu, zajęcia mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie tematyki planowania, realizowania i monitorowania działań profilaktycznych, prowadzone były m.in. przez  Panią Aleksandrę Kruszyńską – psycholog - konsultantkę z Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach oraz Panie  Anetę Paryż-Zwolenik,  Aleksandrę Litarowicz-Prus i Karolinę Szopę-Komander - pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach.

Ponadto słuchacze uczestniczyli m.in. w zajęciach wyjazdowych z tematu dotyczącego zakresu prowadzenia działań profilaktycznych oraz zapoznania się z typologią zachowań antyspołecznych, zrealizowanych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie.