Aktualności

Zakończenie kursu w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego

Data publikacji 24.11.2017

W dniach 20-24 listopada b.r. odbyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego.

W kursie uczestniczyło 19 policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości  kryminalnej oraz gospodarczej, podległych KWP w Katowicach, Opolu i Wrocławiu.

Celem kursu było doskonalenie umiejętności związanych z analizą stanu faktycznego sprawy pod kątem grożącej kary, środka karnego, przepadku i środków kompensacyjnych oraz kar o charakterze majątkowym. Ponadto w trakcie szkolenia funkcjonariusze doskonalili umiejętności związane z procedurą tymczasowego zajęcia mienia ruchomego, a także poznali sposoby  ustalania składników majątkowych osób pozostających w zainteresowaniu Policji.

Wszyscy uczestnicy zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.