Zakończenie kursu ANI-13/17 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu ANI-13/17

Data publikacji 19.12.2017

W okresie od 4 do 15 grudnia 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się kolejna, trzynasta już w tym roku, edycja kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych o symbolu ANI-13/17.

Zajęcia prowadzili wykładowcy Zakładu Wyszkolenia Specjalnego podinsp. Piotr Chmielewski oraz asp. Adrian Sacharczuk.

Podczas kursu policjanci doskonalili swoje umiejętności z zakresu samoobrony policyjnej oraz taktyki i technik interwencji. Ćwiczenia obejmowały umiejętności posługiwania się bronią palną oraz środkami przymusu bezpośredniego w trakcie interwencji związanych z zatrzymywaniem osób agresywnych i niebezpiecznych. Słuchacze kursu poszerzyli także swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.