Oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia

Data publikacji 20.12.2017

W dniach 4- 15 grudnia 2017 r. odbyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia.

W trwających dziesięć dni zajęciach brało udział 17 funkcjonariuszy garnizonów z woj. śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego. Dzięki porozumieniu pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie część zajęć praktycznych została zrealizowana z udziałem sędziego oraz prokuratora.

Jednym z istotnych zagadnień poruszonych w trakcie zajęć było przeprowadzenie symulacji rozprawy sądowej wraz z wygłaszaniem mów oskarżycielskich, co odbyło się pod wnikliwym okiem wymienionych praktyków.

Ponadto w trakcie szkolenia szczegółowo omówiono zagadnienia związane z procedurą prowadzenia czynności wyjaśniających oraz zwrócono szczególną uwagę na pojawiające się rozbieżności w interpretacji przepisów prawa.

Przeprowadzony kurs pozwolił na bardzo dobre przygotowanie słuchaczy do pełnienia jakże trudnej roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia.

Wszyscy uczestnicy zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.