Kolejni słuchacze ukończyli szkolenie zawodowe podstawowe - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Kolejni słuchacze ukończyli szkolenie zawodowe podstawowe

Data publikacji 22.12.2017

22 grudnia 2017 r. 84 policjantów podległych KWP w Katowicach i Opolu zakończyło szkolenie zawodowe podstawowe o oznaczeniu SZP-3/17.

W dniu dzisiejszym w godzinach porannych do egzaminu końcowego przystąpiło 84 słuchaczy. Ci którzy zdali go z wynikiem pozytywnym wzięli udział w uroczystym zakończeniu szkolenia. O godzinie 14.00 na placu wraz z orkiestrą policyjną i kompanią reprezentacyjną KWP w Katowicach zgromadziły się rodziny słuchaczy oraz ich bliscy i zaproszeni goście. Świadectwa ukończenia szkolenia i dyplomy wręczył Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Rafał Stanisławski.

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, wyróżnieni dyplomem przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach zostali niżej wymienieni policjanci:

 • post. Mariusz Budnik, 
 • post. Łukasz Grotek, 
 • post. Mirosław Kupidura, 
 • post. Daniel Maciejowski, 
 • post. Marceli Migała, 
 • post. Rafał Mularz,
 • post. Daniel Mynarek, 
 • post. Bartosz Omasta, 
 • post. Paweł Porwik, 
 • post. Natalia Sikora, 
 • post. Martyna Szeja, 
 • post. Magdalena Szewczyk, 
 • post. Robert Żbel,
 • post. Agata Żuk.