Aktualności

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Szkole Policji w Katowicach

Data publikacji 11.01.2018

W IV kwartale 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne poprzez wymianę dotychczasowych lamp sodowych na nowoczesne oświetlenie LEDowe.

W ramach inwestycji zainstalowano 180 opraw. Celem  przeprowadzonego zadania inwestycyjnego była redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz substancji szkodliwych do atmosfery w ramach realizacji 1.1. etapu Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach pn. Zastosowanie energooszczędnych opraw LED do oświetlenia zewnętrznego Szkoły Policji w Katowicach, który jest kontynuacją przeprowadzonego wcześniej Programu kompleksowej termomodernizacji obiektów Szkoły Policji w Katowicach. Wdrożenie projektu efektywnego, nowoczesnego i przyjaznego środowisku systemu użytkowania energii, poprzez poprawę efektywności energetycznej, umożliwiło również zmniejszenie kosztów bieżących poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej w zmodernizowanych instalacjach oświetlenia zewnętrznego i poprawę jego jakości. Do modernizacji zastosowano oprawy ze źródłami światła LED wyposażone w zegary astronomiczne.

W ramach inwestycji polegającej na wymianie oświetlenia zewnętrznego na terenie Szkoły Policji w Katowicach,  zainstalowano 180 opraw lamp LED, w tym 61 opraw lamp o maksymalnej mocy 122W oraz 119 opraw lamp o maksymalnej mocy 75W. Ponadto, przeprowadzono montaż 5 zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem.

W związku z realizacją ww. inwestycji przewidywane roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną zmniejszy się o min. 78 701 kWh. Efektem ekologicznym wykonanego zadania inwestycyjnego jest również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. W wyniku przeprowadzonej inwestycji osiągnięto następujące efekty ekologiczne rocznych emisji: Pył – 26kg, SO2 – 221 kg, NO2 – 149 kg, CO – 186 kg, CO2 – 65 401 kg.

Koszt inwestycji wyniósł 277 530,03 zł. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 125 032,00 zł.

Uroczyste zakończenie inwestycji odbyło się w dniu 28 grudnia 2017 r. z udziałem Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafała Kochańczyka oraz Prezesa Zarządu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Pana Andrzeja Pilota w siedzibie WFOŚiGW.