Przeciwdziałanie korupcji w Policji - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Przeciwdziałanie korupcji w Policji

Data publikacji 14.02.2018

W dniu 13 stycznia 2018 r. Zakład Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Katowicach zorganizował, w auli naszej Szkoły, szkolenie z tematyki "Przeciwdziałanie korupcji w Policji", w którym udział wzięła grupa 83 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego.

Wykład przeprowadził funkcjonariusz Wydziału w Katowicach Biura Spraw Wewnętrznych Policji. W czasie szkolenia słuchacze zostali zapoznani z newralgicznymi aspektami dotyczącymi zjawiska korupcji, przemocy w służbie i w rodzinie oraz wypadkami nadzwyczajnymi mającymi miejsce w strukturach policji.