Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 22.02.2018

W dniu 22 lutego w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw.

Powstał on na mocy ustawy z 2003 roku i ma na celu monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz działania na rzecz poprawy ich położenia.
W związku z powyższym podczas apeli porannych dla słuchaczy wszystkich aktualnie prowadzonych szkoleń zawodowych podstawowych i kursów specjalistycznych  Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka  – podkom. Arkadiusz Arseniuk przedstawił krótką informację przybliżającą powyższą tematykę, określając m.in. cele oraz działania Policji w zakresie udzielanej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.