Aktualności

Ogólnokrajowa konferencja naukowa „Doskonalenie organizacji działań Policji na poziomie lokalnym"

Data publikacji 28.02.2018

Wczoraj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji odbyła się konferencja naukowa pn. „Doskonalenie organizacji działań Policji na poziomie lokalnym” organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach i Szkołę Policji w Katowicach.

Współorganizatorami byli: Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Podczas spotkania, które zostało objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka, prelegenci omówili  kierunki i obszary doskonalenia organizacji policyjnych działań oraz wpływ systemu kształcenia zawodowego policjantów na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Konferencja była również jednym z elementów przygotowań śląskiej Policji do tegorocznego Szczytu Klimatycznego ONZ, który, zgodnie z decyzją podjętą przez Ministra Środowiska, odbędzie się w grudniu właśnie w Katowicach.

 

źródło: KWP Katowice