Aktualności

Szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy policji

Data publikacji 01.03.2018

W dniu 26 lutego 2018 r. słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP-5/17 wzięli udział w szkoleniu z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy policji oraz przesłanek zwolnienia ze służby.

Spotkanie rozpoczęło cykl szkoleń, dedykowanych dla wszystkich policjantów, którzy rozpoczynają służbę w policji, a odbywają szkolenie zawodowe podstawowe w Szkole Policji w Katowicach. Celem spotkania było zwiększenie świadomości wśród słuchaczy co do praw i obowiązków policjanta oraz sytuacji, w których może dojść do naruszenia dyscypliny służbowej. Organizatorem spotkania było Koło Prawnicze „Paragraf” działające przy Zakładzie służby Kryminalnej.