Aktualności

8 marca – Dzień Praw Kobiet, Międzynarodowy Dzień Kobiet

Data publikacji 07.03.2018

8 marca 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach w ramach corocznych obchodów Dnia Praw Kobiet odbył się apel, w którym uczestniczyli słuchacze wszystkich aktualnie prowadzonych szkoleń zawodowych podstawowych i kursów specjalistycznych.

W trakcie apelu Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka  – podkom. Arkadiusz Arseniuk przedstawił m.in. krótki rys historyczny powstania tego święta oraz uwarunkowania prawne dot. ochrony praw i wolności kobiet w kontekście międzynarodowym i krajowym.

Spotkanie ze słuchaczami wpisuje się w misję Szkoły Policji w Katowicach w zakresie realizacji priorytetów Komendanta Głównego Policji ujętych w „Głównych kierunkach działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony praw i wolności człowieka oraz strategii równych szans w Policji na lata 2016-2018.”